Kolekcja Kociewska

Kociewie położone jest na lewym brzegu Wisły obejmując wschodnią część Borów Tucholskich. Region ten ma bogate dziedzictwo kulturowe przejawiające się gwarą kociewską, strojami ludowymi, architekturą. Kociewiaków wyróżnia wrażliwość na piękno przyrody, życzliwość wobec ludzi i szacunek do pracy. Te cechy sprawiają iż twórczość ludowa rozwija się w wielu kierunkach takich jak bajkopisarstwo, malarstwo, rzeźba, hafciarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, wycinankarstwo.