Kolekcja Krakowska

Jedno z najstarszych miast Polski i stolica do 1795 roku – Kraków 
wyróżnia się bogactwem tradycji.  To miasto przyciąga swoją historią i 
niepowtarzalnym klimatem. Z wieży kościoła Mariackiego o każdej pełnej 
godzinie rozbrzmiewa Hejnał grany przez trębacza. Pod zamkiem można 
spotkać smoka wawelskiego. Ciekawym elementem kultury krakowskiej na 
przełomie wiosny i lata jest pochód Lajkonika a w zimie warto zobaczyć 
piękne miniaturowe szopki krakowskie nawiązujące do architektury miasta. 
Warto też wspomnieć o polskim tańcu ludowym – Krakowiaku  i bogato 
zdobionych strojach ludowych.