Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Nanaelo, dostępny pod adresem internetowym nanaelo.pl, prowadzony jest przez: Nanaelo Ewa Jałoszyńska, ul. Sielecka 50/31, 00-738 Warszawa, NIP 526 177 05 21, REGON 015647939
 2. Działalność gospodarcza pod firmą Nanaelo Ewa Jałoszyńska, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy pod numerem 103086.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ich realizacja następuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku.
 4. Nie prowadzimy sprzedaży i nie ma możliwości odbioru zamówienia pod w/w adresem
 5. Mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie +48 600 45 39 98 lub mailowo: nanaelo@nanaelo.pl

§ 2

Sprawy techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 3

Informacje o produktach

 1. Żaden z produktów oferowanych przez firmę Nanaelo nie jest całkowicie wykonany w Chinach. Niektóre półprodukty pochodzą z Azji jednak wszystkie produkty są zdobione, składane lub/i szyte w Polsce. Część produktów pochodzi z UE jednak w większej mierze produkty są wyprodukowane w Polsce.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w przypadku przesyłki poza UE doliczane są ewentualne opłaty celne.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, adres stacjonarny, adres wirtualny i numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto samodzielnie lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

§ 5

Zasady składania i realizacji Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” – co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
  6. Dokonać płatności, jeśli nie wybrano płatności przy odbiorze, poprzez przelew za zamówienie w terminie 7 dni na nr konta : PKO BP SA Oddział 56 w Warszawie PL74 1440 1101 0000 0000 0295 4869.
 2. Zamówienie będzie wysłane w ciągu 7 dni od wpłynięcia płatności na konto.
 3. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT, w przeciwnym razie dowodem zakupu jest potwierdzenie zamówienia i list przewozowy.
 4. Zamówienia są wysyłane firmą kurierką od poniedziałku do czwartku.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W sprawie dostawy do innego kraju prosimy o kontakt mailowy.

§ 6

Reklamacje i zwroty

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres mailowy nanaelo@nanaelo.pl
 6. Zwroty przyjmowane są do 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony i jest oryginalnie zapakowany. W przeciwnym razie doliczone zostaną koszty opakowania.
 7. Adres dokonywania zwrotów jest inny niż siedziba firmy i będzie podany po zgłoszeniu zwrotu lub reklamacji.
 8. Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie poprzez firmę kurierską – nie przyjmujemy zwrotów dokonanych za pośrednictwem Poczty Polskiej z uwagi na nierzetelność wykonywania usług w naszym regionie.
 9. Reklamacja towaru może odbywać się na podstawie przesłanego produktu wraz z protokołem uszkodzenia spisanym przez kuriera przy doręczeniu paczki.
 10. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania uszkodzonego towaru.
 11. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 12. Pieniądze zwracane są na podany przez Klienta nr konta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania lub od momentu uwzględnienia reklamacji.

§ 7

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Nanaelo Ewa Jałoszyńska.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który zażądał faktury VAT, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta do biura księgowego.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy usuwania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2018 roku.