RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym www.nanaelo.pl jest Nanaelo Ewa Jaroszyńska, ul. Sielecka 50 lok. 31, 00-738 Warszawa 

Państwa dane osobowe przetwarzane w bazie sklepu: imię i nazwisko Zamawiającego, adres, pod który ma być dostarczona przesyłka, adres e-mail, numer telefonu, adres IP z którego wchodziliście na stronę sklepu, dane bankowe (konieczne do realizacji zapłaty). Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Sklep internetowy www.nanaelo.pl nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w bazie sklepu osobom trzecim, z wyjątkiem:

firm dostawczych (kurierskich, przewozowych, transportowych) realizujących przesyłki – w zakresie minimalnym niezbędnym do prawidłowej dostawy,

firmy informatycznej świadczącej dla naszego sklepu internetowego obsługę IT,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykazujecie Państwo wypełniając formularz zamówienia z osobnym przyciskiem wyboru (checkbox) z wyrażeniem tejże zgody. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę

Celem nadrzędnym przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.nanaelo.pl jest zapewnienie możliwości funkcjonowania sklepu internetowego zgodnie z zasadami: przyjęcia zamówienia, odebrania zapłaty za zamówiony towar i dostawy towaru. Do obsługi logowania do sklepu, przedstawienia treści, obsługi formularzy używamy w serwisie (sklepie) internetowym plików cookies

Okres przechowywania danych: maksimum 5 lat od momentu ostatniego zalogowania się do sklepu

W ramach ochrony danych osobowych macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • poprawiania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu i żądania usunięcia danych,
  • przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jednakże żądanie wykonywania ww. praw nie może być nadużywane przez Klientów sklepu poprzez uporczywe i nagminne żądania. Powyższe prawa mogą być zgłaszane Administratorowi danych osobowych drogą mailową: nanaelo@nanaelo.pl

Nanaelo jest małą jednoosobową działalnością - nie sprzedaję danych, nie nękam reklamami, nie robię statystyk - to jest moim zdaniem ingerencja w życie osobiste. Mój czas poświęcam na tworzenie.

Ponadto przysługuje Państwu prawo – w przypadku powzięcia podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w sklepie internetowym www.nanaelo.pl – wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.